نرم افزام

طراحی و توسعه برنامه های تحت وب با کیفیت

نرم افزام

طراحی و توسعه برنامه های تحت وب با کیفیت

نرم افزام در جهت بهبود طراحی و توسعه برنامه های تحت وب پا به عرصه رقابت گذاشته است.


ارائه خدمات تخصصی در طراحی و توسعه نرم افزارهای تحت وب شامل تحلیل، طراحی و توسعه نرم افزارهای با کیفیت و ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه طراحی و توسعه نرم افزار تحت وب است مجموعه خدمات نرم افزام است.
این مجموعه با جدیت تمام در راه بهبود و ارتقای سطح استانداردهای طراحی و توسعه نرم افزار در بازار نرم افزار کشور می کوشد خدمات خود را تحت نام تجاری نرم افزام ارائه نماید. نرم افزام می کوشد تا با ارائه اطلاعات و روش، استانداردها و تکنولوژی های روز دنیا در زمینه طراحی و توسعه نرم افزام تحت وب، گاهمی مهم در جلب رضایت و اعتماد کاربران خود بردارد.


از آنجا که تمرکز نرم‌افزام بر طراحی و توسعه نرم‌افزارهای با کیفیت تحت وب است نیاز به توسعه‌دهندگانی مجرب و کارآزموده دارد. توسعه‌دهندگان در نرم‌افزام طی فرآیند جذب که شامل دو مرحله مصاحبه به صورت حضوری و آزمون کتبی است وارد دنیای نرم افزام می‌شوند.


قیمت گذاری بر نرم افزار هیچگاه اینچنین شفاف و ساده نبوده است قیمت گذاری بر نرم افزار هیچگاه اینچنین شفاف و ساده نبوده است قیمت گذاری بر نرم افزار هیچگاه اینچنین شفاف و ساده نبوده است